VŠE

NORSKÝ BAZÁREK 

 

 

 

Ateliér u Šebestů Vás zve.png

V sobotu 11.5. 2019 přes mimořádnou nepřízeň počasí proběhl ve Všenorech u Hornomokropeské návsi 2. Všenorský bazárek. Pod taktovkou Ateliéru u Šebestů se podařilo všem přátelům, kteří na akci spolupracovali připravit příjemné odpoledne pro Všenoráky a spřízněné duše z okolí. Po celý den byl v prostorách statku bazárek, nejen dětského zboží, kde si lidé mohli pořídit levně mnoho potřebných věcí, které by jinde těžko sháněli a naopak účelně předat ty, které již nepotřebují.  

Proběhla prezentace jednotlivých oddělení Atelieru u Šebestů. Hudební ateliér (Lenka Pešová), fotografický (SilvilaFotila) a divadelní ateliér Jakub Šebesta).  

Děti se vyřádily v koutku Lesního klubu Na Stráni.

A bylo tam i spoustu neodolatelných voňavých dobrot k ochutnání. Na přípravě některých pochoutek se podíleli i mentálně znevýhodnění klienti ze Slap, kteří nám pravidelně chodí pomáhat při čistění Země ve Všenorech.

Odpoledne zde proběhlo naprosto famózní vystoupení všenorských žáků a hostů Hudebního ateliéru Lenky Pešové, profesorky Konzervatoře Jaroslava Ježka.

Byl to neskutečně emotivní zážitek. Z každého vystoupení vyzařovala taková čistota, láska k hudbě a přirozenost, jakou málokdy cítíme při návštěvě profesionálních koncertů. Třešničkou na dortu bylo vystoupení rockové skupiny, složené z žáčků páté třídy Dobřichovické základní umělecké školy, pod vedením pana učitele Jana Peše.

Tito borci předvedli výkon, který dokázal otevřít duši, věřím, opravdu každému. Předčasným závěrem akce byl úchvatný, profesionální přednes rockové skladby, za zpěvu i kytarového doprovodu Jana Peše. Beze sporu ve spolupráci se Svatým Petrem. Během přednesu skladby s filosofickým podtextem, se totiž začala stahovat mračna, v naprostém souladu s gradací se přidaly poryvy větru a přívalový déšť přesně ve chvíli kdy píseň od NIN Head down skončila.

Tím byla celá akce předčasně zakončena.

Byl to nádherný zážitek, veliké poděkování za něj patří manželům Šebestovým, paní  Áně Škorpíkové, manželům Pešovým, mnoha jejich přátelům a účinkujícím, kteří pomohli, všem stánkařům, kteří vytvořili nový všenorský rekord v počtu stánků na bazárku o počtu sedmnácti stánků a především organizátorské dvojici Silvii a Julii.

Klobouk dolů.
Velkou podporou akce byly také maminky, které napekly úžasné dobroty. Všem zúčastněným velmi děkujeme a těšíme se opět při podzimním bazárku ve Všenorech.
Za organizaci MgA. Jakub Šebesta
Ateliér u Šebestů