Spolek DIVADELTA

Nejčastější forma jejich práce je Divadlo Fórum.

Divadlo Fórum otevírá divákovi možnost ovlivnit průběh jednání. Využívá konfliktního

divadelního příběhu, který zrcadlí otázky či problémy lidí, a aktivního přístupu diváků

k pozitivní změně v jejich chování. Diváci jsou vybízeni k tomu, aby vstoupili na jeviště

a pokusili se svým zásahem nepříznivý průběh jednání zvrátit. Témata jsou volena tak, aby byla pro skupinu diváků aktuální a zajímavá, neboť bezprostřední zájem o problém je základním předpokladem pro aktivní účast diváků na jeho řešení.

Divadelta

FOTOGRAFIE KE SHLÉDNUTÍ

_DSC6822.jpg