DIVADELTA představení " 5 rad pro Bertu "

Nejčastější forma jejich práce je Divadlo Fórum.

Divadlo Fórum otevírá divákovi možnost ovlivnit průběh jednání. Využívá konfliktního

divadelního příběhu, který zrcadlí otázky či problémy lidí, a aktivního přístupu diváků

k pozitivní změně v jejich chování. Diváci jsou vybízeni k tomu, aby vstoupili na jeviště

a pokusili se svým zásahem nepříznivý průběh jednání zvrátit. Témata jsou volena tak, aby byla pro skupinu diváků aktuální a zajímavá, neboť bezprostřední zájem o problém je základním předpokladem pro aktivní účast diváků na jeho řešení.

5 rad pro Bertu je představení o životním stylu převážně pro 9třídu Základních škol.

V jeden den se Divadelta vypravila do ZŠ v Obříství a pak následně to samé představení odehrála na ZŠ v Kladně.

Fotografie - ZŠ v Obříství

https://www.zonerama.com/Silvilafotila/Album/1575499

Fotografie - ZŠ v Kladně

https://www.zonerama.com/Silvilafotila/Album/1575471