FARABAND - CIHLA FEST 2019

(koncert) Muzicírování klientů Chráněného bydlení Fara + hosté

"FaraBand je seskupení lidí s mentálním a jiným postižením, který vznikl na základech muzikoterapie.

Ne každý z nás, se ráno vždy probudí s úsměvem na tváři, pocitem radosti a do běžného dne naskočí plný humoru a dobré nálady.

Někdy se prostě probereme a máme pocit, že se tak nějak nemůžeme vejít do vlastního těla. Lidé s poruchou autistického spektra do nového dne často vstupují s téměř plnou sklenicí stresu a napětí.

Cílem terapie je zklidnit a harmonizovat duši člověka a naladit jej k propojení s ostatními členy společného kruhu, formou zvuku, zpěvu, bubnování či tance." - Petra Škorpíková

AKCE CIHLA je celostátní benefiční sbírková a osvětová kampaň na podporu moderních sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením pořádaná a koordinovaná organizací Portus Praha, z. ú.